Semak yang terbakar, Lentera dunia, Terang kecil

Semak Yang Terbakar, Renungan pagi Selasa 16 Januari, 2018.

Potret Kasih Allah Bacaan pagi hari, untuk memahami Kasih Allah kepada kita, sebagai bekal untuk beraktivitas sepanjang hari, dan bersyukur di sore hari atas kasih-Nya. Selasa 16 Januari, 2018. Semak Yang Terbakar “Janganlah datang dekat-dekat; tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat, di mana engkau berdiri itu, adalah tanah yang kudus.” Keluaran 3:5. Ketika Musa, si […]